logo pssamee2

Ολοκλήρωση Ημερίδας ADR με θέμα «Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR» στην Αλεξ/πολη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα ADR με θέμα «Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR» στην Αλεξ/πολη την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

 


Όλα τα μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν όλη την Ημερίδα Βιντεοσκοπημένη καθώς και τις παρουσιάσεις των εισηγητών ΕΔΩ αφού πρώτα έχουν κάνει είσοδο στον λογαριασμό τους. 

 


 

Στα πλαίσια των στόχων «μηδενικών ατυχημάτων» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,παρουσιάστηκαν οι άξονες και οι δράσεις σε εξέλιξη στον τομέα των οδικών ελέγχωνκαι στην οδική μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR με έγγραφη παρέμβασητου Υφυπουργού Μεταφορών και από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Έβρου για τις προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο.

 

Στην συνέχεια στις εργασίες της ημερίδας μέσω των ανακοινώσεων, των εισηγήσεων, των παρεμβάσεων των συμμετεχόντων και της συζήτησης που ακολούθησε για την αποσαφήνιση θεμάτων:

α) συμμόρφωσης στο ισχύον δίκαιο της Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

β) οδικών ελέγχων κατά την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR ,

γ) διαχείριση ατυχημάτων με οχήματα που μεταφέρουν Επικίνδυνα Εμπορεύματα ADR

δ) διαχείριση κινδύνων για το προσωπικό της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος που προστρέχουν για την δημιουργία των ζωνών ασφαλείας και διαχείρισης του συμβάντος για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, τις ιδιοκτησίες και το περιβάλλον

 

Διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

α.1.) Έλλειψη συνεχούς επιμόρφωσης και πραγματοποίησης ημερίδων ανά Περιφερειακή Ενότητα ή μέσω διαδικτύου, ώστε οι εμπλεκόμενοι κρατικοί λειτουργοί που χειρίζονται θέματα συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία του ADR και ελέγχων ADR, να έχουν επικαιροποιημένες γνώσεις και επαρκή τεχνική επάρκεια.

 

α.2.) Έλλειψη υποχρέωσης για ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (electronicdata interchange, EDI) με την βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – τον Μεταφορέα και τον Παραλήπτη, με διασφάλιση ότι οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις σε σχέση με την αποδεικτική αξία και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων κατά τη μεταφοράμε τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτόν της έγγραφης τεκμηρίωσης, από τον αποστολέα, τον διαχειριστή προϊόντων / εμπορευμάτων του αποστολέα, τον μεταφορέα και τον παραλήπτη για όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται οδικώς ή σιδηροδρομικός , δίνει την δυνατότητα μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων χωρίς την πλήρη συμμόρφωση στο ισχύον δίκαιο της Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

 

α.3.) Έλλειψη ηλεκτρονικής εφαρμογής με δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων (βλέπε «Μήνυμα υποβολής αναφορών σχετικά με (επικίνδυνα) εμπορεύματα (IFTDGN) – ERINOT » για τιςθαλάσιες Μεταφορές Κανονισμός 164/2010 της ΕΕ και Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/1744 της ΕΕ κ.λ.π.) με τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος ή βαγονιού ή άλλο αριθμό αναγνώρισης της μεταφορικής μονάδας από την βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή του Μεταφορέα ή του Παραλήπτη, από το τα κλιμάκια οδικών Ελέγχων, Λιμενικές και Τελωνειακέςαρχές, το 112, την ΕΛΑΣ και την Πυροσβεστική, που θα βοηθούσε στον εντοπισμό των μεταφερόμενων Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR και στην τεκμηρίωση της συμμόρφωσης στο ισχύον δίκαιο της Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

 

β.1.) Έλλειψη Ειδικού Σώματος ή ανεξάρτητου οργανισμού με σκοπό τους οδικούς ελέγχους της οδικής – σιδηροδρομικής και θαλάσσιας μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR, το οποίο θα υποστηρίζεται στους τοπικούς Ελέγχους ανά Περιφερειακή Ενότητα από τους έμπειρους υπαλλήλους των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου και τους Υπαλλήλους των Δ/νσεων Μεταφορών και των Κλιμακίων Ελέγχου και τους Υπαλλήλους των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιων ΚΤΕΟ και μέχρι την συνταξιοδότηση τους.

 

β.2.) Έλλειψη τακτικής επανάληψης της πρώτης εξ αποστάσεως σε πραγματικόχρόνο εκπαίδευσης τον Δεκέμβρη του 2018 που οργανώθηκε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων & Ευπαθών Τροφίμων, των κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται με τους οδικούς ελέγχους ΕπικινδύνωνΕμπορευμάτων, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σε τακτική βάση για την υποστήριξη των εμπλεκομένων με τους οδικούς ελέγχους των οδικών μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

 

β.3.) Έλλειψη άμεσης επικαιροποίησης του ηλεκτρονικού Εργαλείου PROTEAS ADR και δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξη των οδικών ελέγχων των οδικών μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχιζόμενη κατάλληλη εκπαίδευση για απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων χρήσης του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού Εργαλείου PROTEAS ADR, από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς λειτουργούς κ.λ.π.

 

β.4.) Έλλειψη ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα των ευ-φυών μεταφορών – ευφυή ταχογράφου (ΠΔ 50/2012 κ.λ.π) για την επικοινωνία με το ΤΑΧΙS, ώστε ο καταλογισμός των προστίμων και η είσπραξη τους να γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσο POS ή ηλεκτρονικής συναλλαγής (υπάρχει σήμερα υπέρμετρο διοικητικό κόστος ιδίως όταν η παραβάσεις αφορούν μεταφορείς με έδρα επιχείρησης ή οδηγού το Εξωτερικό)

 

γ.1.) Έλλειψη γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού, στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τους υπεύθυνους της επιχείρησης, ΣΑΜΕΕ των αριθμών κυκλοφορίας των οχημάτων ή των αναγνωριστικών αριθμών των μεταφορικών μονάδων των οχημάτων ή των αναγνωριστικών αριθμών των μεταφορικών μονάδων για όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται από την συγκεκριμένη επιχείρηση ή μεταφορέα οδικώς ή σιδηροδρομικός και εμπίπτουν στον ADR, ώστε σε περίπτωση οδικού ατυχήματος οι υπηρεσίες που προστρέχουν για βοήθεια να γνωρίζουν τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή, τις ιδιοκτησίες και το περιβάλλον από τα μεταφερόμενα επικίνδυνα υλικά που έχει δηλωθεί ότι μεταφέρονται από το συγκεκριμένο όχημα ή μεταφορική μονάδα που ενεπλάκη στο ατύχημα.

 

γ.2.) Η ύπαρξη σχεδίων αντιμετώπισης τροχαίων ατυχημάτων ή ατυχημάτων με οχήματα που μεταφέρουν Επικίνδυνα Εμπορεύματα ADR , στις ΠυροσβεστικέςΥπηρεσίες προϋποθέτουν τον εντοπισμό του αριθμού UN και των φυσικών χαρακτηριστικών των μεταφερόμενων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που έχουν παρουσία στον τόπο του ατυχήματος.

 

Σε περίπτωση που ο οδηγός του οχήματος δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για τα μεταφερόμενα υλικά/προϊόντα, οι αστυνομικοί ή εθελοντές που προστρέχουν πρώτοι για βοήθεια βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, εφόσον το κέντρο επιχειρήσεων δεν μπορεί να εντοπίσει με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος τι επικίνδυνα εμπορεύματα μεταφερόταν με το συγκεκριμένο όχημα.

 

γ.3.) Έλλειψη Σχεδιασμού Χρήσεων Γης (Land Use Planning) λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της πρόληψης ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους (ακτινική ζώνη εκκένωσης 100 m – 700 m ανάλογα της αποθηκευμένης ή μεταφερόμενης ουσίας / Επικίνδυνων προϊόντων και προληπτική ζώνη χωροταξικού σχεδιασμού 100-200 m εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής από σχολεία και δραστηριότητες που η απομάκρυνση των ατόμων σε περίπτωση ατυχήματος είναι δυσχερής ή χρονοβόρα), με τον καθορισμό των αστικών/προαστιακών, άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών, καθώς και δικτύων, που, αναλόγως των αναγκών της αγοράς, εξοπλίζονται με δημοσίως προσβάσιμα σημεία «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» (άρθρο 3 τουΝ 4439/16 κ.λ.π.) ή σημείων αποθήκευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων για την εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που σε περίπτωση ατυχήματος η οδική προσέγγιση της Αστυνομία και της Πυροσβεστικής και οι οδοί διαφυγής / εκκένωσης στην περιοχή του ατυχήματος, θα έδιναν την δυνατότητα να δημιουργήσουν με σχετική ευχέρεια την απαιτούμενη ζώνη«εκκένωσης» για να μπορέσουν να διαχειριστούν τις επικίνδυνες ουσίες και τυχόν πυρκαγιά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης ανά κατηγορία Επικίνδυνου Εμπορεύματος (καύσιμο, εκρηκτικά, μολυσματικά κ.λ.π.).Οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις του άρθρου 5 του ΒΔ 465/70, του άρθρο 5 τουΠΔ 1224/81 όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 118/06 και του άρθρου 2 του ΠΔ595/84 όπως ισχύουν σήμερα, για την υποχρεωτική χωροθέτηση τους σε απόσταση τουλάχιστον 200 m από εκκλησίες, εκπαιδευτήρια κ.λ.π. των «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» , κρίνονται επαρκείς χωροταξικές ρυθμίσεις για την διαχείριση ατυχήματος σε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας ή σε βυτιοφόρο ανεφοδιασμού των εγκαταστάσεων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών.

 

δ.1.) Έλλειψη δυνατότητας ελέγχου από το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εμπλεκόμενο όχημα φορτηγό να γνωρίζει τα μεταφερόμενα προϊόντα, ώστε να ενημερώσει τους Αστυνομικούς που θα επιληφθούν του ατυχήματος εάν πρέπει να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας για την προστασία τους και μείωση των συνεπειών στην υγεία των κατοίκων, των ιδιοκτησιών και του περιβάλλοντος

 

δ.2.) Έλλειψη καταχώρησης σε ενεργή λίστα στο τοπικό κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, της γνωστοποίησης του ΣΑΜΕΕ και των επιχειρήσεων που μεταφέρουν, αποθηκεύουν Επικίνδυνα Εμπορεύματα στην αρμόδια Αστυνομική αρχή, η γνωστοποίηση απλά αρχειοθετείται, με συνέπεια σε περίπτωση ατυχήματος να μην υπάρχει άμεση ενημέρωση του αρμόδιου ΣΑΜΕΕ που σε συνεργασία με τους Αστυνομικούς και την Πυροσβεστική θα επιλέγουν το βέλτιστο σχέδιο διαχείρισης του συγκεκριμένου ατυχήματος που εμπλέκονται τα συγκεκριμένα Επικίνδυνα Εμπορεύματα που μεταφερόταν οδικώς.

 

δ.3.) Έλλειψη ενημέρωσης και πραγματοποίησης ασκήσεων εκκένωσης και δημιουργίας ζώνης εκκένωσης σε περιοχές που λειτουργούν «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» ή έχουν αδειοδοτηθεί σημεία συγκέντρωσης ή αποθήκευσης επικίνδυνων Εμπορευμάτων στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας , ώστε τα συνεργία αντιμετώπισης ατυχήματος σε «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» να μπορούν με ευχέρεια να προσεγγίσουν στον τόπο του ατυχήματος και οι συνέπειες από το ατύχημα να είναι οι ελάχιστες δυνατές για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον, εκτιμήθηκε ότι θα είναι μια καλή πρακτική που θα πρέπει να εξεταστεί ώστε να αναπτυχθούν από τις τοπικές αρχές αντίστοιχες δράσεις.

 

δ.4.) Έλλειψη άμεσης ενημέρωσης μέσω 112 των κατοίκων και χρηστών του οδικού περιβάλλοντος, για την απομάκρυνση τους από την περιοχή που εξελίσσεται το ατύχημα/συμβάν με συμμετοχή Επικινδύνων Εμπορευμάτων προς επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης « πληθυσμού »

  

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Aλληλογραφίας:
Ελ. Βενιζέλου 133,
163 43 Ηλιούπολη, Αθήνα
Υπόψη Π. Δρούγκα


Tηλέφωνα Eπικοινωνίας:

 Κινητό Προέδρου: 6976615346

 Κινητό Γεν. Γραμματέα: 6977677611


e-mail: info@pssamee.gr

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2018 All Rights Reserved